Потрібно увімкнути cookies
Для коректної роботи сайту будь-ласка увімкніть в налаштуваннях браузера: Cookies.

Політика конфіденційності персональних даних

Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт JOXUP.COM, (далі – JOXUP) розташований на доменному імені https://joxup.com (а також його субдоменів), може отримати про Користувача під час використання сайту https://joxup.com (а також його субдоменів), його програм та його продуктів.

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі - Адміністрація) - уповноважені співробітники на управління сайтом JOXUP, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного, або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Оператором або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.
1.1.5. «Сайт JOXUP» - це сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальним адресою (URL): https://joxup.com, а також його субдоменів.
1.1.6. «Субдомени» - це сторінки або сукупність сторінок, розташовані на доменах третього рівня, що належать сайту JOXUP, а також інші тимчасові сторінки
1.1.5. «Користувач сайту JOXUP » (Далі Користувач) – особа, яка має доступ до сайту JOXUP, за допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію, матеріали і продукти сайту JOXUP.
1.1.7. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.8. «IP-адреса» - унікальний мережеву адресу вузла в комп'ютерній мережі, через який Користувач отримує доступ на JOXUP.

2. Загальні положення

2.1. Використання сайту JOXUP Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту JOXUP .
2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується до сайту JOXUP. JOXUP не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті JOXUP.
2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації при реєстрації на сайті JOXUP або публікацію.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті JOXUP і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. адреса електронної пошти (e-mail)
3.2.2. місце розташування Користувача (при необхідності)
3.2.3. фотографію (при необхідності)
3.3. JOXUP захищає дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:
- IP адрес;
- інформація з cookies;
- информация о браузере;
- реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.
3.3.2. JOXUP здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення і вирішення технічних проблем.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорені вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. цієї Політики конфіденційності.
3.5. Додаткові дані, які ми надійно зберігаємо:
- Email. Обов`язкові дані для можливості реєстрації користувача та його ідентифікації в системі сайту, а також для управління та відновлення акаунту за необхідності;
- Номер телефону. Обов`язкові дані для швидкого бронювання та ідентифікації клієнта;
- День народження. Необов`язкові дані, які нададуть нам можливість надсилати подарунки та цікаві пропозиції цього дня;
- Ім`я. Необов`язкові дані для можливості звернення до Вас по імені;
- Країна та місто. Необов`язкові дані для надання пропозицій саме у Вашій країні та у Вашому місті;
- Місцезнаходження. Необов`язкові дані. Гео дані ніде не зберігаються і сортують пропозиції за місцезнаходженням тільки на момент отримання геокоординат з попереднім підрахунком відстані та часу до точки пропозиції;
- Інстаграм посилання. Необов'язкові дані для можливості відображення Вашого персонального акаунту в Інстаграм;
3.6 Всі обов`язкові дані, які ми збираємо, для підвищеної безпеки проходять додаткове шифрування і надійно зберігаються в зашифрованому вигляді;
3.7 Користувач у будь-який момент може видалити свій акаунт із сайту за власним бажанням https://joxup.com/settings (Налаштування/Видалити аккаунт). У разі видалення акаунту всі пов`язані з акаунтом персональні дані будуть безповоротно і повністю видалені, тим самим процедура відновлення акаунту після видалення буде неможливою.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті JOXUP для його подальшої авторизації.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даними сайту JOXUP.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту JOXUP, обробки запитів і заявок від Користувача.
4.1.4.Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення максимальної зручності та економії часу користувача.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для використання частин сайту JOXUP, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача по електронній пошті.
4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням сайту JOXUP.
4.1.9. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту JOXUP.
4.2.0. Для необхідної зворотного зв'язку з Користувачем.

5. Способи і терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством.
5.3. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.4. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.5. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Користувач має право:
6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання сайту JOXUP, і давати згоду на їх обробку.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.1.3. Користувач має право на отримання у Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав. Для цього достатньо повідомити Адміністрацію через службу підтримки яка розташована за посиланням: https://joxup.com/uk/support 6.2. Адміністрація зобов'язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п.4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. Для авторизації доступу до Сайту використовується логін (адреса електронної пошти) і пароль Користувача. Відповідальність за збереження даної інформації несе Користувач. Користувач не має права передавати власний логін і пароль третім особам, а також зобов'язаний вживати заходів щодо забезпечення їх конфіденційності. 7.2. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток або збиток пов'язаний з втратою або втратою персональних даних.
7.3. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: використання або неможливості використання сайту, або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінку будь-якої третьої особи на сайті.
7.4. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті JOXUP.

8. Додаткові умови

8.1. Адміністрація має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.
8.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті JOXUP, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
8.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти в службу підтримки яка розташована за посиланням: https://joxup.com/uk/support
8.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за посиланням https://joxup.com/uk/pp
Політика конфіденційності від 23.04.2021